SJSI

RSS
Dane kontaktowe:
e-mail: kontakt@sjsi.org
LOGOWANIE
Zarejestruj się

MIARA ZBIEŻNOŚCI

WSTECZ

ang. Convergence metric


Miara zbieżnościmiara, która pokazuje postęp w kierunku zdefiniowanego kryterium, np. zbieżność całkowitej liczby wykonanych testów do całkowitej liczby zaplanowanych testów.


Convergence metric – a metric that shows progress toward a defined criterion, e.g., convergence of the total number of test executed to the total number of tests planned for execution.