SJSI

RSS
Dane kontaktowe:
e-mail: kontakt@sjsi.org

MIARA

WSTECZ

ang. measure


Liczba bądź kategoria przypisana do atrybutu/cechy obiektu poprzez wykonanie pomiaru.

Źródło: After ISO 25040


The number or category assigned to an attribute of an entity by making a measurement.

Reference: After ISO 25040