SJSI

RSS
Dane kontaktowe:
e-mail: kontakt@sjsi.org
LOGOWANIE
Zarejestruj się

MODEL DOJRZAŁOŚCI

WSTECZ

ang. Maturity model


Model dojrzałości – ustrukturalizowany zbiór elementów opisujący pewne aspekty dojrzałości organizacji, stanowiący również pomoc w definiowaniu i rozumieniu procesów w organizacji. Model dojrzałości często zawiera wspólną terminologię, wspólną wizję i strukturę dla ustalania priorytetów dla działań ulepszających.


Maturity model – a structured collection of elements that describe certain aspects of maturity in an organization, and aid in the definition and understanding of an organization’s processes. A maturity model often provides a common language, shared vision and framework for prioritizing improvement actions.