SJSI

RSS
Dane kontaktowe:
e-mail: kontakt@sjsi.org

MODEL DOJRZAŁOŚCI

WSTECZ

ang. maturity model


Ustrukturalizowany zbiór elementów opisujący pewne aspekty dojrzałości organizacji, stanowiący również pomoc w definiowaniu i rozumieniu procesów w organizacji.


A structured collection of elements that describe certain aspects of maturity in an organization, and aid in the definition and understanding of an organization’s processes.