SJSI

RSS
Dane kontaktowe:
e-mail: kontakt@sjsi.org

MODEL ML

WSTECZ

ang. ML model


Implementacja uczenia maszynowego (ML, ang. Machine Learning), która generuje predykcję, klasyfikację lub rekomendację na podstawie danych wejściowych.


An implementation of machine learning (ML) that generates a prediction, classification or recommendation based on input data.