SJSI

RSS
Dane kontaktowe:
e-mail: kontakt@sjsi.org

MODEL OPARTY NA ZAWARTOŚCI

WSTECZ

ang. content-based model


Model procesu zawierający szczegółowy opis dobrych praktyk inżynierskich, np. praktyk stosowanych w testowaniu.

Synonimy: wzorcowy model zawartości


A process model providing a detailed description of good engineering practices, e.g., test practices.

Synonyms: content reference model