SJSI

RSS
Dane kontaktowe:
e-mail: kontakt@sjsi.org
LOGOWANIE
Zarejestruj się

MODEL OPARTY NA ZAWARTOŚCI

WSTECZ

ang. Content-based model


Model oparty na zawartościmodel procesu zawierający szczegółowy opis dobrych praktyk inżynierskich, np. praktyki stosowane w testowaniu.


Content-based model – a process model providing a detailed description of good engineering practices, e.g. test practices.