SJSI

RSS
Dane kontaktowe:
e-mail: kontakt@sjsi.org

MODEL TESTÓW

WSTECZ

ang. test model


Model opisujący testalia używane do testowania testowanego modułu lub systemu.


A model describing testware that is used for testing a component or a system under test.