SJSI

RSS
Dane kontaktowe:
e-mail: kontakt@sjsi.org

MODEL W PĘTLI

WSTECZ

ang. model in the loop


: Testy dynamiczne przy użyciu modelu symulacyjnego systemu wykonywane w symulowanym środowisku.(MiL od ang. model in the loop).

Akronim: MiL

Źródło: Automotive SPICE


Dynamic testing performed using a simulation model of the system in a simulated environment.

Acronym: MiL

Reference: Automotive SPICE