SJSI

RSS
Dane kontaktowe:
e-mail: kontakt@sjsi.org

MODEL WZROSTU NIEZAWODNOŚCI

WSTECZ

ang. reliability growth model


Model pokazujący poprawę niezawodności modułu lub systemu w czasie jako wynik usuwania defektów.


A model that shows the growth in reliability over time of a component or system as a result of the defect removal.