SJSI

RSS
Dane kontaktowe:
e-mail: kontakt@sjsi.org

MODERATOR

WSTECZ

ang. moderator


(1) Osoba odpowiedzialna za prowadzenie spotkań przeglądowych. (2) Osoba, która przeprowadza sesję testów użyteczności.

Synonimy: lider inspekcji, facylitator


(1) The person responsible for running review meetings. (2) The person who performs a usability test session.

Synonyms: facilitator