SJSI

RSS
Dane kontaktowe:
e-mail: kontakt@sjsi.org

MODUŁOWOŚĆ

WSTECZ

ang. modularity


Stopień, w jakim system jest zbudowany z oddzielnych elementów w ten sposób, że zmiana jednego elementu ma minimalny wpływ na inne elementy.

Źródło: After ISO 25010


The degree to which a system is composed of discrete components such that a change to one component has minimal impact on other components.

Reference: After ISO 25010