SJSI

RSS
Dane kontaktowe:
e-mail: kontakt@sjsi.org

MODYFIKOWALNOŚĆ

WSTECZ

ang. modifiability


Stopień, w jakim moduł lub system można zmienić bez wprowadzania defektów lub obniżania jakości istniejącego produktu.

Źródło: After ISO 25010

Synonimy: podatność na zmiany


The degree to which a component or system can be modified without degrading its quality.

Reference: After ISO 25010

Synonyms: changeability