SJSI

RSS
Dane kontaktowe:
e-mail: kontakt@sjsi.org

NADZÓR NAD TESTAMI

WSTECZ

ang. test control


Działalność, która rozwija i stosuje działania naprawcze, aby utrzymać w toku testy projektu, gdy odbiegają one od tego, co zostało zaplanowane.


The activity that develops and applies corrective actions to get a test project on track when it deviates from what was planned.