SJSI

RSS
Dane kontaktowe:
e-mail: kontakt@sjsi.org
LOGOWANIE
Zarejestruj się

NAJLEPSZA PRAKTYKA

WSTECZ

ang. Best practice


Najlepsza praktyka – zalecana metoda albo nowatorska praktyka, która przyczynia się do lepszych wyników organizacji w konkretnym kontekście, zwykle uznawana za „najlepszą” przez inne podobne organizacje.


Best practice – a superior method or innovative practice that contributes to the improved performance of an organization under given context, usually recognized as ‘best’ by other peer organizations.