SJSI

RSS
Dane kontaktowe:
e-mail: kontakt@sjsi.org
LOGOWANIE
Zarejestruj się

NARZĘDZIE DO ANALIZY DYNAMICZNEJ

WSTECZ

ang. Dynamic analysis tool


Narzędzie do analizy dynamicznej – narzędzie rejestrujące informacje o stanie wykonywanego programu. Takie narzędzia używane są najczęściej do znajdowania nieprzypisanych wskaźników, sprawdzanie alokacji, użycia i dealokacji pamięci oraz do oznaczania jej wycieków.


Dynamic analysis tool – a tool that provides run-time information on the state of the software code. These tools are most commonly used to identify unassigned pointers, check pointer arithmetic and to monitor the allocation, use and de-allocation of memory and to flag memory leaks.