SJSI

RSS
Dane kontaktowe:
e-mail: kontakt@sjsi.org

NARZĘDZIE DO DEBUGOWANIA

WSTECZ

ang. debugging tool


Narzędzie używane przez programistów do odtwarzania awarii, śledzenia stanu programu i odszukiwania usterek. Debugery umożliwiają programistom wykonywanie programów krok po kroku, zatrzymywanie wykonania programu na dowolnej instrukcji oraz sprawdzanie i ustawianie wartości zmiennych.

Synonimy: debuger


A tool used by programmers to reproduce failures, investigate the state of programs and find the corresponding defect. Debuggers enable programmers to execute programs step by step, to halt a program at any program statement and to set and examine program variables.

Synonyms: debugger