SJSI

RSS
Dane kontaktowe:
e-mail: kontakt@sjsi.org
LOGOWANIE
Zarejestruj się

NARZĘDZIE DO PROJEKTOWANIA TESTU

WSTECZ

ang. Test design tool


Narzędzie do projektowania testu – narzędzie, które wspiera projektowanie testu generując wejścia ze specyfikacji (przechowywanej na przykład w repozytorium systemu typu CASE jak narzędzie zarządzania wymaganiami), z wyspecyfikowanych warunków testu przechowywanych w samym narzędziu lub z kodu.


Test design tool – a tool that supports the test design activity by generating test inputs from a specification that may be held in a CASE tool repository, e.g. requirements management tool, from specified test conditions held in the tool itself, or from code.