SJSI

RSS
Dane kontaktowe:
e-mail: kontakt@sjsi.org

NARZĘDZIE DO TESTOWANIA HIPERŁĄCZY

WSTECZ

ang. hyperlink test tool


Narzędzie używane do sprawdzania, czy na stronie internetowej są wadliwie (działające nieprawidłowo) hiperłącza.


A tool used to check that no broken hyperlinks are present on a website.