SJSI

RSS
Dane kontaktowe:
e-mail: kontakt@sjsi.org

NARZĘDZIE DO TESTOWANIA WYDAJNOŚCI

WSTECZ

ang. performance testing tool


narzędzie testowe, które generuje obciążenie dla wyznaczonego elementu testowego i które mierzy i rejestruje jego wydajność podczas wykonywania testu.


A test tool that generates load for a designated test item and that measures and records its performance during test execution.