SJSI

RSS
Dane kontaktowe:
e-mail: kontakt@sjsi.org

NARZĘDZIE DO WYKONYWANIA TESTÓW

WSTECZ

ang. test execution tool


Narzędzie testowe, które wykonuje testy na wyznaczonym obiekcie testowym i ocenia wyniki w stosunku do oczekiwanych wyników i warunków końcowych.


A test tool that executes tests against a designated test item and evaluates the outcomes against expected results and postconditions.