SJSI

RSS
Dane kontaktowe:
e-mail: kontakt@sjsi.org
LOGOWANIE
Zarejestruj się

NARZĘDZIE DO ZARZĄDZANIA DEFEKTAMI

WSTECZ

ang. Defect management tool


Narzędzie do zarządzania defektami – narzędzie wspomagające zapisywanie informacji o defektach i śledzenie ich statusu oraz zmian. Takie narzędzia często posiadają funkcje śledzenia i nadzorowania przepływu pracy związanego z przypisywaniem, poprawianiem i re-testowaniem defektów oraz posiadają funkcje raportowe.

Patrz także


Defect management tool – a tool that facilitates the recording and status tracking of defects and changes. They often have workflow-oriented facilities to track and control the allocation, correction and re-testing of defects and provide reporting facilities.

See also