SJSI

RSS
Dane kontaktowe:
e-mail: kontakt@sjsi.org
LOGOWANIE
Zarejestruj się

NARZĘDZIE DO ZARZĄDZANIA INCYDENTAMI

WSTECZ

ang. Incident management tool


Narzędzie do zarządzania incydentami – narzędzia ułatwiające rejestrację incydentów i śledzenie ich statusów. Często oferują funkcje śledzenia i kontroli przepływu pracy związanego z przydziałem, naprawą i retestami. Zapewniają również możliwość raportowania.

Patrz także


Incident management tool – a tool that facilitates the recording and status tracking of incidents. They often have workflow-oriented facilities to track and control the allocation, correction and re-testing of incidents and provide reporting facilities.

See also