SJSI

RSS
Dane kontaktowe:
e-mail: kontakt@sjsi.org
LOGOWANIE
Zarejestruj się

NARZĘDZIE DO ZARZĄDZANIA WYMAGANIAMI

WSTECZ

ang. Requirements management tool


Narzędzie do zarządzania wymaganiami – narzędzie wspierające rejestrowanie wymagań i ich atrybutów, posiadające zdolność śledzenia powiązań miedzy warstwami wymagań i zarządzania zmianami w wymaganiach. Niektóre narzędzia posiadają funkcjonalności umożliwiające analizę statyczną np. sprawdzanie zwięzłości wymagań lub odstępstw od zdefiniowanych reguł dotyczących wymagań.


Requirements management tool – a tool that supports the recording of requirements, requirements attributes (e.g. priority, knowledge responsible) and annotation, and facilitates traceability through layers of requirements and requirements change management. Some requirements management tools also provide facilities for static analysis, such as consistency checking and violations to pre-defined requirements rules.