SJSI

RSS
Dane kontaktowe:
e-mail: kontakt@sjsi.org

NARZĘDZIE O OTWARTYM KODZIE

WSTECZ

ang. open-source tool


Narzędzie programistyczne, które jest dostępne dla wszystkich potencjalnych użytkowników w postaci kodu źródłowego, zwykle poprzez Internet, na ogół w postaci licencji na badanie, zmienianie, poprawianie i czasami dystrybuowanie oprogramowania.


A software tool that is available to all potential users in source code form, usually via the internet. Its users are permitted, usually under license, to study, change, improve and, at times, to distribute the software.

Synonyms: open source tool