SJSI

RSS
Dane kontaktowe:
e-mail: kontakt@sjsi.org

NASTĘPUJĄCY PRZYPADEK TESTOWY

WSTECZ

ang. follow-up test case


Przypadek testowy generowany przez zastosowanie relacji metamorficznej do źródłowego przypadku testowego podczas testowania metamorficznego.


A test case generated by applying a metamorphic relation to a source test case during metamorphic testing.