SJSI

RSS
Dane kontaktowe:
e-mail: kontakt@sjsi.org

NIEZALEŻNOŚĆ TESTOWANIA

WSTECZ

ang. independence of testing


Rozdzielenie odpowiedzialności, które sprzyja zapewnieniu obiektywności testowania.

Źródło: After DO-178C


Separation of responsibilities, which encourages the accomplishment of objective testing.

Reference: After DO-178C