SJSI

RSS
Dane kontaktowe:
e-mail: kontakt@sjsi.org

NIEZALICZENIE

WSTECZ

ang. failed


Status wyniku testu, w którym rzeczywisty wynik nie zgadza się z wynikiem oczekiwanym.


The status of a test result in which the actual result does not match the expected result.