SJSI

RSS
Dane kontaktowe:
e-mail: kontakt@sjsi.org

NIEZAPRZECZALNOŚĆ

WSTECZ

ang. non-repudiation


Stopień w jakim można udowodnić podjęcie działań lub zajście zdarzeń tak, by nie można było zaprzeczyć ich wystąpieniu.

Źródło: After ISO 25010


The degree to which actions or events can be proven to have taken place, so that the actions or events cannot be repudiated later.

Reference: After ISO 25010