SJSI

RSS
Dane kontaktowe:
e-mail: kontakt@sjsi.org

OCENA FORMATYWNA

WSTECZ

ang. formative evaluation


Typ oceny zaprojektowany i używany do poprawy jakości modułu lub systemu, zwłaszcza kiedy jest jeszcze ciągle w fazie projektowania.

Zobacz również: ocena podsumowująca


A type of evaluation designed and used to improve the quality of a component or system, especially when it is still being designed.

See also: summative evaluation