SJSI

RSS
Dane kontaktowe:
e-mail: kontakt@sjsi.org
LOGOWANIE
Zarejestruj się

OCENA HEURYSTYCZNA

WSTECZ

ang. Heuristic evaluation


Ocena heurystyczna – technika statycznego testowania użyteczności mającą na celu określenie zgodności interfejsu użytkownika lub projektu tegoż interfejsu. Wykorzystując tę technikę, przeglądający sprawdzają interfejs i oceniają jego zgodność z uznanymi zasadami użyteczności (tzw. „heurystykami”).


Heuristic evaluation – a usability review technique that targets usability problems in the user interface or user interface design. With this technique, the reviewers examine the interface and judge its compliance with recognized usability principles (the „heuristics”).