SJSI

RSS
Dane kontaktowe:
e-mail: kontakt@sjsi.org

OCENA UŻYTECZNOŚCI

WSTECZ

ang. usability evaluation


Proces, podczas którego gromadzone są informacje dotyczące użyteczności, mający na celu poprawianie systemu (co jest znane jako ocena formatywna) lub do oszacowania zalet lub wartości (co jest znane jako ocena podsumowująca).

Zobacz również: ocena formatywna, ocena podsumowująca


A process through which information about the usability of a system is gathered in order to improve the system (known as formative evaluation) or to assess the merit or worth of a system (known as summative evaluation).

See also: formative evaluation, summative evaluation