SJSI

RSS
Dane kontaktowe:
e-mail: kontakt@sjsi.org

OCHRONA PRZED BŁĘDAMI UŻYTKOWNIKA

WSTECZ

ang. user error protection


stopień, w jakim moduł lub system chroni użytkowników przed popełnianiem błędów.

Źródło: After ISO 25010


The degree to which a component or system protects users against making errors.

Reference: After ISO 25010