SJSI

RSS
Dane kontaktowe:
e-mail: kontakt@sjsi.org

ODTWARZALNOŚĆ

WSTECZ

ang. recoverability


Stopień, w jakim w przypadku przerwy w pracy lub awarii moduł lub system może odzyskać dane bezpośrednio dotknięte tym problemem i przywrócić pożądany stan systemu.

Źródło: After ISO 25010

Synonimy: niezawodność


The degree to which a component or system can recover the data directly affected by an interruption or a failure and re-establish the desired state of the component or system.

Reference: After ISO 25010