SJSI

RSS
Dane kontaktowe:
e-mail: kontakt@sjsi.org

OFFLINE MBT

WSTECZ

ang. offline MBT


Testowanie w oparciu o modele, zgodnie z którym przypadki testowe są generowane do repozytorium w celu późniejszego użycia.


Model-based test approach whereby test cases are generated into a repository for future execution.