SJSI

RSS
Dane kontaktowe:
e-mail: kontakt@sjsi.org

OGÓLNA ARCHITEKTURA TESTÓW AUTOMATYCZNYCH

WSTECZ

ang. generic test automation architecture


Reprezentacja warstw, modułów i interfejsów architektury testów automatycznych, umożliwiająca strukturalne i modułowe podejście do implementacji testów automatycznych.


Representation of the layers, components, and interfaces of a test automation architecture, allowing for a structured and modular approach to implement test automation.