SJSI

RSS
Dane kontaktowe:
e-mail: kontakt@sjsi.org

OPOWIEŚĆ

WSTECZ

ang. epic


historyjka użytkownika, która ze względu na swój duży rozmiar nie może być dostarczona w ramach jednej iteracji lub jest na tyle duża, że może być podzielona na mniejsze historyjki użytkownika.

Źródło: Agile Alliance


A large user story that cannot be delivered as defined within a single iteration or is large enough that it can be split into smaller user stories.

Reference: Agile Alliance