SJSI

RSS
Dane kontaktowe:
e-mail: kontakt@sjsi.org

OSIĄGALNOŚĆ

WSTECZ

ang. availability


Stopień, w jakim moduł lub system jest sprawny i dostępny, gdy jest wymagane jego użycie.

Źródło: After ISO 25010


The degree to which a component or system is operational and accessible when required for use.

Reference: After ISO 25010