SJSI

RSS
Dane kontaktowe:
e-mail: kontakt@sjsi.org
LOGOWANIE
Zarejestruj się

PARA DEFINICJA-UŻYCIE

WSTECZ

ang. Definition-use pair


Para definicja-użycie – połączenie definicji zmiennej i jej późniejszego użycia. Zmienna może zostać użyta w obliczeniach (np. w mnożeniu) lub w określeniu decyzji w ścieżce (tzw. użycie „w predykacie”).


Definition-use pair – the association of a definition of a variable with the subsequent use of that variable. Variable uses include computational (e.g. multiplication) or to direct the execution of a path (“predicate” use).