SJSI

RSS
Dane kontaktowe:
e-mail: kontakt@sjsi.org

PARA DEFINICJA-UŻYCIE

WSTECZ

ang. definition-use pair


Połączenie definicji zmiennej i jej późniejszego użycia.


The association of a definition of a variable with the subsequent use of that variable.