SJSI

RSS
Dane kontaktowe:
e-mail: kontakt@sjsi.org

PIRAMIDA TESTÓW

WSTECZ

ang. test pyramid


Graficzny model reprezentujący relacje między ilością testów a poziomem testów, z większą ilością testów dla niższych poziomów i mniejszą dla wyższych.


A graphical model representing the relationship of the amount of testing per level, with more at the bottom than at the top.