SJSI

RSS
Dane kontaktowe:
e-mail: kontakt@sjsi.org

PLAN DOSKONALENIA TESTÓW

WSTECZ

ang. test improvement plan


Plan osiągnięcia celów doskonalenia procesu testowego oparty na zrozumieniu aktualnych mocnych i słabych stron procesów testowych w organizacji i aktywów procesu testowego.

Źródło: After CMMI


A plan for achieving organizational test process improvement objectives based on a thorough understanding of the current strengths and weaknesses of the organization’s test processes and test process assets.

Reference: After CMMI