SJSI

RSS
Dane kontaktowe:
e-mail: kontakt@sjsi.org

PLAN TESTÓW

WSTECZ

ang. test plan


Dokumentacja opisująca cele testowe do osiągnięcia oraz środki i harmonogram ich realizacji, zorganizowana tak, by koordynować czynności testowe.

Źródło: After ISO 29119-1


Documentation describing the test objectives to be achieved and the means and the schedule for achieving them, organized to coordinate testing activities.

Reference: After ISO 29119-1