SJSI

RSS
Dane kontaktowe:
e-mail: kontakt@sjsi.org

PODLEGAJĄCY ANALIZIE

WSTECZ

ang. analyzability


Stopień, w jakim można dokonać oceny modułu lub systemu pod kątem wpływu jednej lub więcej zamierzonych zmian, diagnozy braków lub przyczyn awarii lub identyfikacji elementów (części) do zmodyfikowania.

Źródło: After ISO 25010


The degree to which an assessment can be made for a component or system of either the impact of one or more intended changes, the diagnosis of deficiencies or causes of failures, or the identification of parts to be modified.

Reference: After ISO 25010