SJSI

RSS
Dane kontaktowe:
e-mail: kontakt@sjsi.org

PODSTAWOWA PRZYCZYNA

WSTECZ

ang. root cause


Przyczyna defektu, która – gdy zostanie wyeliminowana – wystąpienie tego typu defektu redukuje lub usuwa.

Źródło: CMMI


A source of a defect such that if it is removed, the occurrence of the defect type is decreased or removed.

Reference: CMMI