SJSI

RSS
Dane kontaktowe:
e-mail: kontakt@sjsi.org

PODZIAŁ NA KLASY RÓWNOWAŻNOŚCI

WSTECZ

ang. equivalence partitioning


Czarnoskrzynkowa technika testowania, w której przypadki testowe są projektowane na podstawie klas równoważności poprzez wybór do testów po jednym reprezentancie z każdej klasy.

Źródło: After ISO 29119-1

Synonimy: podział na klasy abstrakcji


A black-box test technique in which test cases are designed to exercise equivalence partitions by using one representative member of each partition.

Reference: After ISO 29119-1

Synonyms: partition testing