SJSI

RSS
Dane kontaktowe:
e-mail: kontakt@sjsi.org

POKER PLANISTYCZNY

WSTECZ

ang. planning poker


Technika szacowania oparta na kompromisie, zwykle używana do oszacowania nakładu pracy lub relatywnej wielkości historyjek użytkownika, wykorzystywana na ogół w zwinnym wytwarzaniu oprogramowania. Jest modyfikacją szerokopasmowej techniki delfickiej, używającą talii kart z wartościami reprezentującymi jednostki, w których zespół dokonuje szacowania.

Źródło: Mountain Goat Software


A consensus-based estimation technique, mostly used to estimate effort or relative size of user stories in Agile software development. It is a variation of the Wideband Delphi method using a deck of cards with values representing the units in which the team estimates.

Reference: Mountain Goat Software