SJSI

RSS
Dane kontaktowe:
e-mail: kontakt@sjsi.org

POKRYCIE ZMIANY WARTOŚCI

WSTECZ

ang. value change coverage


Pokrycie neuronów aktywowanych, gdzie ich wartości aktywacji różnią się o więcej niż wielkość zmiany w sieci neuronowej dla zestawu testów


The coverage of neurons activated where their activation values differ by more than a change amount in the neural network for a set of tests.