SJSI

RSS
Dane kontaktowe:
e-mail: kontakt@sjsi.org

POKRYCIE ZMIANY ZNAKU

WSTECZ

ang. sign change coverage


Pokrycie neuronów aktywowanych zarówno dodatnimi, jak i ujemnymi wartościami aktywacji w sieci neuronowej dla zbioru testów.


The coverage of neurons activated with both positive and negative activation values in a neural network for a set of tests.