SJSI

RSS
Dane kontaktowe:
e-mail: kontakt@sjsi.org

POKRYCIE ZNAK-ZNAK

WSTECZ

ang. sign-sign coverage


Pokrycie osiągane dla zbioru testów, jeśli dla każdego neuronu można wykazać, że zmiana znaku tego neuronu powoduje, że pojedynczy neuron w następnej warstwie zmienia znak, podczas gdy wszystkie inne neurony w następnej warstwie nie zmieniają znaku.

Źródło: After ISO 29119-11


The coverage achieved if by changing the sign of each neuron it can be shown to individually cause one neuron in the next layer to change sign while all other neurons in the next layer do not change sign for a set of tests.

Reference: After ISO 29119-11