SJSI

RSS
Dane kontaktowe:
e-mail: kontakt@sjsi.org

POMIAR

WSTECZ

ang. measurement


Proces przypisania liczby bądź kategorii do obiektu, mający na celu opisanie danej właściwości obiektu.

Źródło: After ISO 24765


The process of assigning a number or category to an entity to describe an attribute of that entity.

Reference: After ISO 24765