SJSI

RSS
Dane kontaktowe:
e-mail: kontakt@sjsi.org

POPRAWNOŚĆ FUNKCJONALNA

WSTECZ

ang. functional correctness


Stopień, w jakim moduł lub system zapewnia prawidłowe wyniki z wymaganą precyzją.

Źródło: After ISO 25010

Synonimy: dokładność


The degree to which a component or system provides the correct results with the needed degree of precision.

Reference: After ISO 25010

Synonyms: accuracy