SJSI

RSS
Dane kontaktowe:
e-mail: kontakt@sjsi.org
LOGOWANIE
Zarejestruj się

PORÓWNANIE TESTOWE

WSTECZ

ang. Test comparison


Porównanie testowe – proces identyfikowania różnic pomiędzy rzeczywistymi rezultatami wyprodukowanymi przez testowany moduł lub system a oczekiwanymi rezultatami dla testu. Porównanie testowe może być przeprowadzone podczas wykonania testu (porównanie dynamiczne) bądź po wykonaniu testu.


Test comparison – the process of identifying differences between the actual results produced by the component or system under test and the expected results for a test. Test comparison can be performed during test execution (dynamic comparison) or after test execution.